Az ellátás igénybevételének módja

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője kérelmére (szóban vagy írásban) a 9/1999 (XI.24) SzCsM rendelet 3. §, valamint a 36/2007 (XII.22.) SZMM rend. alapján az intézményvezető igazolásának kiállításával történik.

A kérelem benyújtása előtt az érdeklődőknek, hozzátartozóknak felajánljuk, hogy tekintsék meg intézményünket, a lakó-és közösségi helyiségeket. Előzetes időpont egyeztetés alapján otthonunk megtekintésekor választ tudunk adni minden felmerülő kérdésre. Jó, ha a leendő lakó látja, hogy hová kerül, hiszen nem a hozzátartozó, hanem ő maga kell, hogy döntsön a saját sorsa felől.

A kérelmet az intézmény igazgatójához kell benyújtani!